Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Grupa JSW

Firma
PK Shipping

Nasi udziałowcy

Stuprocentowym udziałowcem Spółki jest Polski Koks S.A. Polski Koks S.A., jako spółka handlowa prowadzi sprzedaż w imieniu własnym i na rzecz JSW S.A. produktów Grupy: węgla, koksu, węglopochodnych oraz usług spedycyjnych w transporcie kolejowym, samochodowym oraz morskim.  Ponadto zabezpiecza podmioty Grupy JSW w surowce z zewnętrznych źródeł dostaw.