Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Grupa JSW

Firma
PK Shipping

Władze Spółki

Bogusława BRZOZOWSKA
Prezes Zarządu

Tomasz BIELUSZEWSKI
Dyrektor / Prokurent